POTPISAN RECIPROCITET IZMEĐU ZAJEDNICE ŠRU VALPOVO I ZAJEDNICE ŠRD OSIJEK

Obavještavamo članove da je dana 18.02.2023 godine potpisan reciprocitet između Zajednice šru Valpovo i Zajednice šrd Osijek.

Tim reciprocitetom se omogućuje ribičima ovih zajednica da sa kupljenom ribolovnom dozvolom za 2023 godinu mogu riboloviti i to na:

– otvorenom toku rijeke Drave od 0 tog rkm ušća Drave u Dunav do uzvodno 64 rkm
– na rijeci Dunav od ušća do Savulje
– na rijeci Karašici

U tijeku su pregovori o reciprocitetu sa Zajednicom Baranja.

NOVOSTI

Poribljavanje voda Zajednice

Zajednica je na temelju plana gospodarenja vodama izvršila poribljavanje dana 18 i 19.04.2023 god. Poribljene su vode Stara Drava Repnjak u Belišću, bajer u Bizovcu,bare

Više..
Obavijest

Obavještavamo članove a i one koji nemaju položen ispit za ribiča da smo organizirali polaganje ispita. Ispit je organiziran dana 13.04 2023 god.(Četvrtak) u ribičkom

Više..