Poribljavanje voda Zajednice

Zajednica je na temelju plana gospodarenja vodama izvršila poribljavanje dana 18 i 19.04.2023 god.
Poribljene su vode Stara Drava Repnjak u Belišću, bajer u Bizovcu,bare u Ladimirevcima i Petrijevcima. Bara u Nardu nije poribljena zbog budućih radova i revitalizacije.

NOVOSTI

Poribljavanje na vodama Zajednice

Temeljem Plana upravljanja i gospodarenja vodama u našoj Zajednici obaviti će se poribljavanje  za 2024 godinu. Potrebna dokumentacija, dozvole i slično pribavljeno je na vrijeme,

Više..