POPIS SVIH RIBOLOVNIH VODA – TEKUĆICA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Zbog velikog interesa i učestalih pitanja o mogućnostima obavljanja športskog ribolova na području osječko-baranjske županije tijekom 2024. g., a u svijetlu novo postignutog sporazuma između ovlaštenika ribolovnog prava u obavljanju športskog ribolova na svim ribolovnim vodama-tekućicama, donosimo slijedeći

P O P I S
SVIH RIBOLOVNIH VODA-TEKUĆICA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1. Rijeka DUNAV desna obala) – od 1347+400 r/km (granica sa vukovarsko-srijemskom županijom) do 1433 r/km (granica sa Republikom Mađarskom) IZUZEV na području parka prirode Kopački rit, od 1383 r/km (ušće Drave u Dunav) do 1412 r/km (pristanište Kazuk)
2. Rijeka DRAVA – od 0,00 r/km (ušće) do 101 r/km (granica sa virovitičko-podravskom županijom, visina Podravske Moslavine)
3. Potok Karašica u Baranji
4. Rijeka Vuka
5. Rijeka Karašica, Rijeka Vučica, rijeka Breznica, Gatski kanal
6. Kanal Biđ u dužini 6 km, kanal Lateralac u dužini 4 km i kanal Soljak u dužini 4 km
7. Našička rijeka 18+500 r/km, odnosno do mosta Donja Motičina-Našice.

Športski ribolovci dužni su se pridržavati odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih
propisa koji uređuju područje slatkovodnog ribarstva (lovostaj, najmanja mjera ulova i sl.), dok će ovlaštenici koordinirati poslove čuvanja i kontrole navedenih ribolovnih voda.

NOVOSTI

Poribljavanje na vodama Zajednice

Temeljem Plana upravljanja i gospodarenja vodama u našoj Zajednici obaviti će se poribljavanje  za 2024 godinu. Potrebna dokumentacija, dozvole i slično pribavljeno je na vrijeme,

Više..
Poribljavanje voda Zajednice

Zajednica je na temelju plana gospodarenja vodama izvršila poribljavanje dana 18 i 19.04.2023 god. Poribljene su vode Stara Drava Repnjak u Belišću, bajer u Bizovcu,bare

Više..