O NAMA

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH UDRUGA VALPOVO (ZŠRU VALPOVO)

Piše: Stjepan Berak

Do 1963. su godine na teritoriju bivše općine Valpovo djelovala četiri sportsko ribolovna društva i to: SRD Belišće, Valpovo, Petrijevci i Nard, a koji su bili članice Kotarskog odbora u Osijeku. Prvi je sastanak predstavnika SRD-a održan 26. siječnja 1964. u Belišću kada su iznijeli stavove svojih skupština da se na području općine Valpovo formira Centar sportskih ribolovnih društava koji bi objedinjavao rad postojećih društava i sportskih ribolovaca. Na istom je sastanku izabran Inicijativni odbor u sastavu:

SRD Belišće – Josip Ausman, Zdenko Stojić
SRD Valpovo – Vladimir Đer, Štipa Brezovac, Vladimir Stojić
SRD Nard – Nikola Koruga, Antun Kokić st.
SRD Petrijevci – Antun Harambašić, Nikola Hajdin.

Prvi je zvanični sastanak Inicijativnoga odbora održan 1. veljače 1964. u nazočnosti dopredsjednika Kotarskoga odbora Branka Kolonića, na kojem je donesen zaključak da se osnivačka skupština održi 29. veljače 1964. godine u Belišću. Osnivačku su skupštinu predstavljali delegati iz: SRD Belišće, SRD Valpovo, SRD Nard i SRD Petrijevci, ukupno 22 delegata. Od gostiju su bili: Branko Kolonić, Oton Revald i Božena Gagro. Na skupštini su donesena pravila Centra, koja su potvrđena od strane Saveza SRD-a Hrvatske 6. ožujka 1964. i registrirana u Odjelu za unutrašnje poslove skupštine općine Valpovo 11. ožujka 1964. godine. Osnivačka je skupština izabrala i svoje prve izvršne organe i članove:

Dvije su godine kasnije, 1966. godine, osnovana nova SRD-a u Bistrincima i Satnici, a 1967. je godine osnovano SRD Ladimirevci, a zatim u Sagu i Bizovcu, koja su se uključila u Centar SRD-a općine Valpovo. Osnovni su zadaci Centra SRD-a bili revitalizacija voda, poribljavanje i očuvanje ribolovnih voda od krivolova, postavljenje umjetnih ribljih gnijezda, kontrola i čuvanje voda i obala.

Osamdesetih godina prošloga stoljeća Centar mijenja naziv u Zajednicu športskih ribolovnih društava, koja tada okuplja oko 1500 članova u 9 SRD-a i gospodari s više od 850 hektara vodene površine. Značajna se sportska aktivnost odvija pomoću matičnih društava, čiji članovi postižu vrhunske rezultate (Belišće i Valpovo) kako na zonskim i republičkim natjecanjima, tako i na natjecanjima bivše države.

Danas Zajednica športskih ribolovnih udruga Valpovo gospodari s oko 900 hektara vodene površine, od čega 700 hektara tekućice, a 200 hektara stajaćice. Od tekućica su to: Drava, Karašica, Vučica, Gatski kanal, riječica Breznica. Stajaćice su: Stara Drava – Repnjak, Boroš, Gakovac, Farkaš Topolje, Šiblje, Stara Vučica Metlinci, Mala Karašica Ladimirevci, Šljivice, Siget bara, Miljačka, Mrtvaca, Jugovača, Lučice Nard, Bizovački bajeri, Mrtvaja, Volosavo Petrijevci, Vendlova bara, Ribnjak Stara Karašica, Ivanovačka bara, Marjančačka bara i Ribnjak Ladimirevci.
U zadnja je dva mandata predsjednik ZŠRU Valpovo Željko Čorba, dopredsjednik Milan Borić, predsjednik Komisije za gospodarenje Stjepan Berak, predsjednik Komisije za natjecanja Ivica Papić.
Članice naše Zajednice ostvaruju značajne rezultate u gospodarskom i natjecateljskom dijelu, kako u Županiji osječko – baranjskoj, tako i u RH pa čak i u inozemstvu.
Više podataka o vodama ZŠRU Valpovo i pojedinim udrugama u sljedećem broju Godišnjaka. Čisto i bistro!

Izvori: RIBOLOVNI GODIŠNJAK BR. 8, 1983. GOD. -V. Zabundžija ARHIVA ZŠRU VALPOVO
RIBOLOVNO – GOSPODARSKA OSNOVA ZŠRU VALPOVO 2011. GOD.