ČLANICE

ŽŠRU Valpovo čini 11 udruga športskih ribolovaca:

01. UŠR Belišće Belišće
02. SRU Valpovka Valpovo
03. USR Podravac Bistrinci
04. UŠR Šaran Nard
05. USR Amur Ladimirevci
06. UŠR Virje Gat
07. ŠRD Linjak Ivanovci
08. UŠR Smuđ Satnica
09. UŠR Karaš Šag
10. UŠR Bandar Bizovac
11. Ušr Karašica Petrijevci