O NAMA Do 1963. su godine na teritoriju bivše općine Valpovo djelovala četiri sportsko ribolovna društva i to: SRD Belišće, Valpovo, Petrijevci i Nard, a koji su bili članice Kotarskog odbora u Osijeku. Prvi je sastanak predstavnika SRD-a održan 26. siječnja 1964. u Belišću kada su iznijeli stavove svojih skupština da se na području općine Valpovo formira Centar sportskih ribolovnih društava koji bi objedinjavao rad postojećih društava i sportskih ribolovaca.

NOVOSTI

Poribljavanje na vodama Zajednice

Temeljem Plana upravljanja i gospodarenja vodama u našoj Zajednici obaviti će se poribljavanje  za 2024 godinu. Potrebna dokumentacija, dozvole i slično pribavljeno je na vrijeme,

Naša lokacija