O NAMA Do 1963. su godine na teritoriju bivše općine Valpovo djelovala četiri sportsko ribolovna društva i to: SRD Belišće, Valpovo, Petrijevci i Nard, a koji su bili članice Kotarskog odbora u Osijeku. Prvi je sastanak predstavnika SRD-a održan 26. siječnja 1964. u Belišću kada su iznijeli stavove svojih skupština da se na području općine Valpovo formira Centar sportskih ribolovnih društava koji bi objedinjavao rad postojećih društava i sportskih ribolovaca.

NOVOSTI

Poribljavanje voda Zajednice

Zajednica je na temelju plana gospodarenja vodama izvršila poribljavanje dana 18 i 19.04.2023 god. Poribljene su vode Stara Drava Repnjak u Belišću, bajer u Bizovcu,bare

Obavijest

Obavještavamo članove a i one koji nemaju položen ispit za ribiča da smo organizirali polaganje ispita. Ispit je organiziran dana 13.04 2023 god.(Četvrtak) u ribičkom

Naša lokacija